Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”

93-547 Łódź, ul. Ciasna 19a

tel. 42 684 23 52, 42 684 76 13, 42 684 64 12

e-mail: zachod@com3.pl

REGON 101046739 NIP 729-26-90-238

GETIN Bank S.A. O/Regionalny GETIN w Łodzi nr konta 03 1560 0013 2027 2253 5234 0001


SPROSTOWANIEdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: EZP/PN/U/15/2012 Nazwa zadania: Usługi sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna "Zachód"
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


Nazwa zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Adres zamawiającego Ciasna 19a

Kod Miejscowość 93-547 Łódź

Telefon: 42 684-23-52

Faks: Faks. 42 684-23-52 wew.22

adres strony internetowej www.zachod.com3.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00

wtorek od 9:00 do 17:00


W związku z oczywistą pomyłką pisarską dotyczącą terminu składania ofert Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód” informuję, że oferty należy złożyć do dnia 2012.12.18 do godziny 10.00