..............................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ CENOWYSkładając w imieniu .....................................................................................................................

Ofertę na „Wykonanie usług ogrodniczych na terenie administrowanym przez A.N. Łódź-Górna „Zachód” w roku 2011 oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :


L.P

RODZAJ USŁUG


j.m

Ilość

Cena jed.

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

1

Przycięcie drzew o pnia do 35 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja

szt.

5

2

J.w lecz zmniejszenie korony o 1/3 wysokości .

szt.

8

3

Przycięcie drzew o pnia do 36-50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika ,ułożenie gałęzi w stos , wywóz i utylizacja

szt.

8

4

J.w. lecz zmniejszenie koron o 1/3 wysokości

szt.

5

5

Przycięcie drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy, wywóz i utylizacja .

szt.

5

6

J.w. lecz zmniejszenie korony o 1/3 wysokości.

szt.

6

7

Przycięcie drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika o wysięgu 27 m ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

szt.

5

8

J.w. lecz zmniejszenie korony o 1/3 wysokości

szt.

6

9

Prześwietlenie korony drzew o pnia do 35 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

szt.

10

10

Prześwietlenie korony drzew o pnia 36-50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

szt.

10

11

Prześwietlenie drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

szt.

1

12

Prześwietlenie korony drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika o wysięgu 27m , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja.

szt.

2

13

Ścięcie drzew o pnia do 40 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

szt.

10

14

Ścięcie drzew o pnia 41-60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

szt.

9

15

Ścięcie drzew o pnia powyżej 60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

szt.

9

16

Karczowanie drzew o pnia do 30 cm wraz z kosztami piły i podnośnika oraz wydobycie karpiny na powierzchnię gruntu , ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

szt.

5

17

Karczowanie drzew o pnia 31-60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika oraz wydobycie karpiny na powierzchnię gruntu , ułożenie gałęzi i drewna w stosy, wywóz i utylizacja.

szt.

3

18

Karczowanie drzew o pnia powyżej 60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , oraz wydobycie karpiny na powierzchnię gruntu, ułożenie gałęzi i drewna w stosy wywóz i utylizacja.

szt.

3


RAZEMx


Razem brutto.................................


Słownie razem brutto.................................................................................................................
.............................................

podpis i pieczęć wykonawcy